Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de Week van de Veiligheid biedt het CCV gemeenten verschillende voorlichtingsbijeenkomsten kosteloos aan. Bekijk het overzicht en meld jouw gemeente aan voor de bijeenkomst die voor jouw ondernemers en/of inwoners geschikt is.

Veilig Wonen Scan

In de Week van de Veiligheid kun je jouw bewoners een gratis veiligheidsscan van hun woning aanbieden! 

Een gecertificeerd en onafhankelijk adviseur van het CCV komt bij bewoners thuis om hun woning, van buiten én binnen, te controleren op veiligheid. De adviseur kijkt het hang- en sluitwerk na, beoordeelt de sterke en zwakke punten van de woning, licht bewoners uitgebreid voor en geeft tips over wat bewoners zelf kunnen doen om een woninginbraak te voorkomen. Na afloop van de scan ontvangen bewoners het advies op maat in een rapport, zodat bewoners dit nog eens op hun gemak kunnen doornemen. 

Voorwaarden:

 • Maximaal 50 veiligheidsscans per gemeente, op basis van beschikbaarheid;
 • Gemeente regelt zelf deelnemers aan de veiligheidsscans;
 • De scans worden ingepland door het CCV.

Neem voor meer informatie en reserveringen contact op met het secretariaat Lokale Projecten van het CCV: 030 751 67 99 of vws(at)hetccv.nl.

Woningovervallen en -inbraken voorkomen

In een interactieve voorlichtingsbijeenkomst vertelt een ervaren voorlichter op het gebied van woningbeveiliging meer over het voorkomen van woninginbraken en woningovervallen. Ook geeft de voorlichter tips hoe bewoners de kans kunnen verkleinen om slachtoffer te worden van een babbeltruc. Ondersteund met filmbeelden komen de verschillende vormen van inbraken, woningovervallen en babbeltrucs aan bod. Deelnemers krijgen toelichting op organisatorische maatregelen die zij kunnen nemen. Ook komen technische maatregelen aan bod en krijgen ze praktische tips die geen geld kosten, maar wel direct bijdragen aan (sociale) veiligheid. 

Optioneel:

 • Deze bijeenkomst kan ook specifiek worden ingesteld op senioren. De bijeenkomst is dan meer gericht op babbeltrucs.
 • De bijeenkomst kan gecombineerd worden met de wijkschouw voor professionals. De wijkschouw vindt bij voorkeur voorafgaand aan de bijeenkomst plaats. 

Voorwaarden:

 • Gemeente regelt zelf locatie, audiovisuele middelen en catering;
 • Gemeente zorgt zelf voor de uitnodiging en voor deelnemers (minimaal 40);
 • Het CCV levert een format voor een evaluatieformulier aan gemeente. Na de bijeenkomst vullen deelnemers een evaluatieformulier in en leveren dit in bij de gemeente. Gemeente verstuurt binnen 6 weken na de bijeenkomst de resultaten aan het CCV.

Duur: 1,5 uur

Meld jouw gemeente aan voor deze bijeenkomst

Digitale veiligheid voor mkb'ers

Een expert op het gebied van cybersecurity neemt de mkb-ondernemers en hun medewerkers van jouw gemeente mee in de wereld van cybercrime en cybersecurity. De expert geeft inzicht in wat er op dit moment bij mkb-bedrijven speelt. Ook horen de deelnemers van collega-ondernemers wat hen is overkomen en wat daarvan de gevolgen zijn geweest. 

De deelnemers leren vervolgens hoe zij het risico om slachtoffer te worden van cybercrime zoveel mogelijk kunnen verkleinen. De expert geeft praktische preventietips die direct toegepast kunnen worden. Daarbij gaat het niet per se over ingewikkelde technische oplossingen, maar vooral over eenvoudig te nemen maatregelen en het eigen gedrag om de digitale veiligheid te verbeteren. Daarnaast komt ook de AVG aan bod. 

Voorwaarden:

 • Gemeente regelt zelf locatie, audiovisuele middelen en catering;
 • Gemeente zorgt zelf voor de uitnodiging en voor deelnemers (minimaal 50).

Duur: 1,5 uur 

De Platforms Veilig Ondernemen (PVO's) verzorgen de presentatie het gehele jaar kosteloos. De training kan op basis van beschikbaarheid ingepland worden in de Week van de Veiligheid. Neem voor meer informatie en reserveringen contact op met de PVO-manager van jouw regio om de training in te plannen. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende PVO-regio’s.

Cybercrime-ontbijt

Wat als ondernemers opeens niet meer bij de bestanden op hun computer of bedrijfsnetwerk kunnen? Of hun klantgegevens worden misbruikt? Veel bedrijfsinformatie staat in een computer of online: zoals de boekhouding, voorraadbeheer en correspondentie. En vaak kunnen werknemers onderweg en vanuit huis ook bij deze informatie. Prettig en efficiënt, maar door deze toepassingen lopen ondernemers ook risico’s. Het aantal cybercrime-incidenten in het mkb stijgt en de schade is vaak ingrijpend. Hebben ondernemers in jouw gemeente hun cybersecurity op orde?

Organiseer voor jouw ondernemers een cybercrime-ontbijt! Hiermee vergroten zij hun kennis en vaardigheden over cybersecurity. Samen met andere ondernemers, gemeente en politie, ontdekken zij welke praktische stappen zij kunnen zetten om cybercrime te voorkomen, ook zonder grote investeringen.

Het cybercrime-ontbijt wordt aangeboden door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Voorwaarde:

 • Voor de bijeenkomst regelt gemeente zelf locatie, ontbijt, flip-overs, stiften, beamer en deelnemers.

Meld jouw gemeente aan voor deze bijeenkomst

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning tegengaan

Een restaurant zonder klanten. De kapper of het autobedrijf dat overdag nooit open is. De boerenschuur of het kassencomplex dat wordt verhuurd en waarvan de ramen zijn afgeplakt. Zomaar een aantal voorbeelden van georganiseerde criminaliteit die ook in de omgeving van jouw ondernemers kunnen voorkomen. 

Steeds meer proberen criminelen naar de bovenwereld te komen en gebruik te maken van de schijnbare anonimiteit die bedrijventerreinen, het buitengebied en ondernemers hen biedt. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te komen. Vaak helpen ondernemers hen onbewust. 

Voorkom dit en organiseer een 'Ondernemers Alert-bijeenkomst' voor de ondernemers in jouw gemeente. Tijdens deze informatieavond wordt het onzichtbare zichtbaar gemaakt om samen georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Naast een plenair gedeelte gaan de ondernemers aan tafel in gesprek met medewerkers van politie, Openbaar Ministerie, RIEC, PVO en gemeente. 

De bijeenkomst kan op basis van beschikbaarheid georganiseerd worden in de Week van de Veiligheid. Neem contact op met de PVO-manager van jouw regio om de bijeenkomst in te plannen. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende PVO-regio’s.

De volgende voorlichtingsactiviteiten kun je tegen betaling inzetten:

Preventieteam fietsdiefstal

Zet het preventieteam anti-fietsdiefstal van het Centrum Fietsdiefstal in tijdens de weekmarkt of veiligheidsdag in jouw gemeente. Het team graveert fietsen en laat de nieuwste preventiemogelijkheden zien. Ook helpen ze bewoners hun fiets na te trekken in het RDW-fietsdiefstalregister. 

Voorwaarde:

 • Gemeente regelt zelf vergunningen, elektra en logistiek.

Kosten: € 795,-

Duur: maximaal 5 uur

Meer informatie over de werkwijze en het inhuren van het team vind je op de website van het Centrum Fietsdiefstal.

Groepstraining veiligheid

Organiseer voor de ondernemers en hun medewerkers in jouw gemeente een groepstraining veiligheid. In de training leren de deelnemers hoe ze moeten reageren bij agressie, geweld, diefstal of een overval in hun winkel of zaak. Want gedrag roept een reactie op en kan dus escalerend of juist de-escalerend werken. Samen met een acteur spelen de deelnemers ook praktijksituaties na. 

Voorwaarden:

 • Gemeente regelt zelf 12 tot 20 deelnemers;
 • Gemeente regelt zelf locatie, projectiescherm en catering.

Kosten: € 1.000,- (exclusief btw)

Duur: 3 uur

Neem voor meer informatie en reserveringen contact op met het secretariaat Lokale Projecten van het CCV: 030 - 751 67 99 of kijk op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.  

Workshop jeugdoverlast en veiligheidsbeleving

Jeugdoverlast doet iets met mensen. Maar welk effect heeft het precies? En waarom ervaart de ene bewoner of ondernemer een jeugdgroep als overlastgevend en voelt zich onveilig, terwijl de buurman of collega er probleem mee heeft? Wil je hier meer inzicht in, of wil je aspecten rondom veiligheidsbeleving meenemen in jouw aanpak Jeugd? Of heb je meer behoefte aan een analyse op ingezette interventies? CCV-adviseurs Sten Meijer en Nicole Langeveld helpen je graag op weg. Zij stellen een workshop samen die volledig is afgestemd op jouw vragen en situatie.

Voorwaarden:

 • Gemeente levert documentatie aan, zoals bijvoorbeeld een plan van aanpak of overzicht interventies;
 • Gemeente denkt mee over de invulling, want de workshop is maatwerk;
 • Voor de workshop regelt gemeente zelf locatie, beamer, geluidsboxen, flip-over, stiften, plakband en deelnemers.

Duur: maximaal 2,5 uur

Meld jouw gemeente aan voor deze workshop

Workshop schoon, heel en veilig

Ondernemers, bewoners en professionals kijken ieder vanuit hun eigen perspectief naar de buitenwereld. Hoe ervaren zij de veiligheid? Wie vindt dat er sprake is van overlast en wie niet? Welk cijfer geven zij de buitenruimte? In deze workshop komen al deze vragen aan bod en werken deelnemers aan een gezamenlijke probleembeschrijving. Aan het einde van de workshop is er al een aantal quick wins geformuleerd.

Voorwaarden:

 • Gemeente denkt aan de hand van documentatie, zoals een veiligheidsmonitor of veiligheidsanalyse, mee over de precieze inhoud van de workshop;
 • Voor de workshop regelt gemeente zelf locatie, audiovisuele middelen en deelnemers. 

Duur: 2,5 uur

Meld jouw gemeente aan voor deze workshop

Training veiligheidsverleiding door zintuigbeïnvloeding

Een interactieve en aaibare tunnel, een metrostation waar je onbewust wordt vermaakt en een geveltuin tegen verloedering. Het zijn voorbeelden waarbij de fysieke ruimte zo wordt ingericht dat inwoners zich veiliger voelen en waarbij ze bovendien verleid worden gewenst gedrag te vertonen. De training is bedoeld voor beleidsmedewerkers en -adviseurs van gemeenten, politie, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. In de training maken de deelnemers kennis met diverse praktische voorbeelden en leren ze welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Uiteraard gaan zij ook zelf aan de slag om succesvolle oplossingen voor hun eigen fysieke omgeving te bedenken.

Voorwaarden:

 •  Gemeente regelt zelf minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.
 •  Gemeente regelt zelf locatie, projectiescherm en catering.
 •  Elke deelnemer vult voorafgaand aan de training een vragenlijst in over het veiligheidsprobleem dat hij m.b.v. de training wil aanpakken.

Duur:  6-7 uur

Interesse in deze training? Kijk voor meer informatie op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid of neem contact op met Sten Meijer: tel. 06 133 048 13.