Veiligheidsscan

Een gratis veiligheidsadvies: welke ondernemer wil dat nou niet? Door de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) komen ondernemers met kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen en 50 fte) in aanmerking voor een gratis veiligheidsscan (VKB-scan). De scans worden uitgevoerd door het CCV in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een erkende VKB-scanner komt bij je in de zaak, kijkt waar verbeteringen mogelijk zijn en geeft advies op maat. 

Scan aanvragen

De scan is alleen namens een winkelgebied of ondernemersvereniging aan te vragen. Per gebied of vereniging dienen minimaal 10 ondernemers deel te nemen aan de scan.