Tools

Maak gebruik van de volgende tools om de veiligheid van jouw onderneming te vergroten:

Veilig Ondernemen Scan

Zelfstandig en online vanaf de eigen computer leren wat de verschillende veiligheidsrisico’s zijn, dat kan met de digitale Veilig Ondernemen Scan. De scan is eenvoudig en bovendien gratis. Direct na het invullen, ontvangt de ondernemer een onafhankelijk advies over veiligheids- en beveiligingsmaatregelen. De adviezen zijn gericht op de organisatie, het gebouw en de elektronische beveiliging.

Dilemmaspel 'Wat doe jij?'

Jij en je medewerkers kunnen te maken krijgen met verschillende vormen van criminaliteit. Hoe gaan jullie daarmee om? Het dilemmaspel helpt het onderwerp bespreekbaar te maken. Door samen afspraken te maken, kun je criminaliteit voorkomen.

Het spel is onderverdeeld in 4 rubrieken:

  • fraude
  • cybersecurity
  • overval
  • agressie

Iedere rubriek heeft zo zijn eigen dilemma’s. Bij ieder dilemma worden 2 oplossingsrichtingen gegeven om het gesprek op gang te brengen. 

Het dilemmaspel is zo ontwikkeld dat het neergelegd of opgehangen kan worden in kantines. Het is ook mogelijk zelf aanvullingen toe te voegen, waardoor je kunt inspelen op de actualiteit.

Het dilemmaspel is ontwikkeld voor 3 branches:

  • transport en logistiek
  • horeca
  • detailhandel

Dilemmaspel 'Praten of laten?'

De meeste ondernemers krijgen vroeg of laat te maken met interne criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan: diefstal van bedrijfseigendommen, korting geven aan vrienden of het achteroverdrukken van het klantenbestand. Maar ook inkoopfraude en onterecht ziekteverzuim vallen onder deze noemer.

Het dilemmaspel 'Praten of laten?' helpt je om interne criminaliteit op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken en daarvoor te voorkomen. Daarnaast kan het spel een aanzet geven om samen met het personeel afspraken te maken over hoe om te gaan met deze vorm van criminaliteit.

Het dilemmaspel bestaat uit verschillende kaarten met stellingen die betrekking hebben op interne criminaliteit. Bijvoorbeeld: 'Wat doe je als je ziet dat een collega het kopieerapparaat van het bedrijf gebruikt voor uitnodigingen van zijn tuinfeest?' Op basis van de stelling bespreken personeelsleden op welke wijze ze zouden handelen.

Schade verhalen op winkeldieven

Winkeldieven mogen niet ongestraft blijven. Naast het strafrechtelijke proces starten door aangifte te doen, kan een ondernemer 181 euro schadevergoeding ontvangen voor de tijd die hij kwijt is aan de afhandeling van de diefstal. Denk aan het observeren van de winkeldief, de aanhouding en het doen van aangifte. Ook de kosten van directe schade, zoals het vernielen van verpakkingen, kan de ondernemer verhalen op de dief.

Collectief winkelverbod

Als ondernemer stel je zelf de regels vast die in jouw winkel gelden. Iemand die overlast veroorzaakt, de huisregels overtreedt of een strafbaar feit pleegt, kun je direct een individueel winkelverbod geven. Zo ontzeg je die persoon voor een bepaalde periode de toegang tot je winkel.

Effectiever is het instellen van een collectief winkelverbod dat voor het hele winkelgebied geldt. Dan wordt aan winkeldieven en overlastgevers de toegang tot alle deelnemende winkels in het winkelgebied ontzegd. In de praktijk blijkt dat het instellen van een collectief winkelverbod preventief werkt. Er is minder overlast en winkeldiefstal en het geeft bezoekers van het winkelgebied een veiliger gevoel.