nieuws

Veel Amsterdamse activiteiten tijdens de Week van de Veiligheid

3 oktober 2018

Week 41 staat jaarlijks in het teken van veiligheid; gemeenten organiseren uiteenlopende activiteiten voor hun inwoners én ondernemers. In Amsterdam organiseert, ondersteunt en subsidieert het Regionaal platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA) samen met de stadsdelen, regiogemeenten en brancheorganisaties activiteiten om het veiligheidsklimaat voor ondernemers te verbeteren. 

Risicoscan

Het RPCAA trapt de Week van de Veiligheid op maandag 8 oktober tussen 10.30 en 12.00 uur af bij de MakeOverFactory op het bedrijventerrein Schinkel in Amsterdam. De MakeOverFactory heeft als eerste bedrijf een risicoscan bedrijfsinbraken laten uitvoeren, een nieuw instrument van het RPCAA. Tijdens de bijeenkomst wordt het rapport met adviezen aan de MakeOverFactory overhandigd. Met de risicoscan wil het RPCAA bedrijven stimuleren om maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen. De bedrijven in gebieden waar veel inbraken plaatsvinden, ontvangen een aanbod om een risicoscan van hun pand te laten uitvoeren. 

Overvallen, diefstal en agressie

Tijdens de Week van de Veiligheid gaan voorlichters langs ondernemers en (hun) personeel in de van Woustraat om meer informatie te geven over overvalpreventie en hoe te handelen tijdens een overval. Het RPCAA biedt naast de risicoscan ook de training ‘winkeldiefstal en agressie’ aan. In deze training leert personeel om te gaan met agressieve situaties, geweld en overvallen, en ook hoe deze situaties kunnen worden voorkomen. De training wordt op 10 oktober in Uithoorn gegeven en na de Week van de Veiligheid in Amsterdam en andere gemeenten in de regio. 

Beschermen tegen digitaal geweld

Het ‘gijzelen’ van computergegevens of het verspreiden van kwaadaardige software om internetbankieren te manipuleren komt in deze digitale wereld steeds vaker voor. Ook ondernemers zijn hier steeds vaker slachtoffer van. Tijdens de training databescherming leren ondernemers zich te bewapenen tegen cybercrime. Het volgen van de training verkleint de kans aanzienlijk dat ondernemers en personeel slachtoffer worden van cybercrime. De eerste training wordt gegeven in stadsdeel Noord. 

Uitreiking RPCAA-Award

Tijdens het netwerkevent op 11 oktober 2018 om 16.00 uur bij Level Eleven Amsterdam, Stationsplein 51-53, reikt Sebastiaan Capel de RPCAA-award uit. Sebastiaan is voorzitter dagelijks bestuur Amsterdam Zuid en lid van de stuurgroep van het RPCAA. De RPCAA-Award, ter waarde van € 2500,-, is bedoeld voor het stadsdeel, de gemeente of partner uit het georganiseerd bedrijfsleven die een maximale bijdrage heeft geleverd aan het doel van de Week van de Veiligheid. Naast de award wordt dit jaar als extra stimulans een motivatieprijs uitgereikt. Deze prijs bestaat uit vier tickets voor de Schiphol Experience. Tijdens de tour krijgt de winnaar een kijkje achter de schermen van de luchthaven en worden veiligheidsonderwerpen besproken. 

Inspiratiesessie cyber veerkracht

Naast het uitreiken van diverse prijzen geeft Raymond Kleijmeer, senior policy officer bij De Nederlandsche Bank, een inspiratiesessie over cyber veerkracht. Volgens Raymond hebben cyberaanvallers verschillende motieven en achtergronden, maar richten ze hun pijlen in toenemende mate op instellingen in het financiële systeem. Het kan daarbij gaan om financieel gewin, maar ook het stelen van waardevolle geheime informatie kan lucratief zijn. Denk hierbij aan het intellectueel eigendom van geavanceerde handelssystemen om elders in de wereld concurrentievoordelen te kunnen behalen. Raymond bespreekt op interactieve wijze diverse voorbeelden en vertelt ons hoe we ons hiertegen kunnen bewapenen. 

Meer over dit programma staat hier.
Aanmelden voor de netwerkborrel kan hier.