nieuws

Europese maand van de cyberveiligheid van start met Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek

1 oktober 2018

De Week van de Veiligheid maakt onderdeel uit van de Europese maand van de cyberveiligheid. Deze maand is op maandag 1 oktober afgetrapt met het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018, een trendonderzoek in opdracht van de NCTV en Alert Online. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders zich zorgen maken om hun online veiligheid thuis. Men schat de kans om zélf slachtoffer van cybercrime te worden laag in, terwijl een grote meerderheid van de Nederlanders weleens te maken heeft gehad met cybercrime. Eenmaal geconfronteerd met een vorm van cybercrime wordt mondjesmaat actie ondernomen. 

Bezorgdheid stabiel

Nederlanders maken zich nog steeds zorgen om hun online veiligheid thuis. De mate van deze bezorgdheid is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. In 2017 maakte 46% zich zorgen over hun online veiligheid, in 2018 ligt dit percentage op 44%. Meer dan een kwart van de Nederlanders denkt weinig gevaar te lopen thuis. Zo maakt 45% zich nooit zorgen om identiteitsfraude en is 39% niet bezorgd om een cyberaanval. Dat deze relatieve onbezorgdheid niet terecht is, blijkt uit het feit dat 74% van de Nederlanders thuis weleens te maken heeft gehad met een vorm van cybercrime (in 2017 was dit nog 65,6%). 

Vormen van cybercriminaliteit

De drie meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit zijn: een poging tot phishing (56%), benaderd worden met een socialmediabericht met de vraag om een onbekende link aan te klikken (37%), het ontvangen van een zakelijke uitnodiging via social media en malware (beide 20%). De grootste risico’s worden door Nederlanders gezien in het openen van een (foute) hyperlink of bijlage in een e-mail, het downloaden van bestanden op internet en het gebruikmaken van een openbare computer. 

Slechts helft Nederlanders neemt maatregelen

Nederlanders zijn tamelijk hardleers als het gaat om het nemen van maatregelen om zichzelf online te beveiligen. De helft van de getroffen Nederlanders geeft aan helemaal niets te hebben gedaan nadat ze thuis zijn getroffen door cybercriminaliteit. De drie meest populaire beveiligingshandelingen die men onderneemt zijn: antivirussoftware installeren (43%), wachtwoorden complexer maken (31%) en het controleren van websites op HTTPS (31%). Nederlanders hebben niet de wil om hun online veiligheid te verbeteren: bijna vier op de tien willen dit niet. Bijna driekwart (71%) acht zichzelf hier trouwens wel verantwoordelijk voor, zo blijkt uit het onderzoek. 

Nieuwe cybergevaren: Internet of Things

Erik Jan Koedijk, voorzitter van de Raad van Advies van Alert Online: “Er liggen veel nieuwe vormen van cybercriminaliteit op de loer. Denk aan de steeds populairder wordende apparaten en apps die via internet met elkaar communiceren zoals smart tv’s, slimme lampen, camera’s en thermostaten. Hier zijn nog veel gaten in de beveiliging doordat deze apparaten vaak nog de makkelijk te raden wachtwoorden vanuit de fabriek hebben. De wachtwoorden zijn niet uniek en je vindt ze vaak op het internet terug. Uit ons onderzoek blijkt dat nog niet eens de helft van de Nederlanders zo’n wachtwoord aanpast.” 

Bron: https://www.alertonline.nl/nieuws/2018/nederlanders-zetten-eigen-digitale-veiligheid-op-een-laag-pitje