nieuws

Congres Overvallen in Nederland: Taskforce gaat door

12 oktober 2016

De Taskforce Overvallen wordt met in ieder geval 2 jaar verlengd. Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens het congres ‘Overvallen in Nederland’ dat wordt gehouden in Rotterdam. De bekendmaking volgt op het rapport van oud-hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut en veiligheidsonderzoeker Ben Rovers. De centrale conclusie hierin is dat het aantal overvallen in Nederland weliswaar scherp is gedaald, maar de overheid de aandacht voor het probleem niet mag laten verslappen. 

Winst in aanpak overvallers

Volgens Fijnaut en Rovers valt er nog veel winst te behalen in de aanpak van overvallers. Zo ontspringen momenteel nog veel beroepsmisdadigers de dans. De opheldering van zware overvallen die beroepsmatig worden gepleegd “tart de rechtsstatelijke verbeelding op een haast onvoorstelbare manier”, schrijven de onderzoekers. Het congres ‘Overvallen in Nederland’ is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CCV in opdracht van de landelijke Taskforce Overvallen.