nieuws

Verschillende winkelgebieden ‘gescand’ om winkeldiefstal tegen te gaan

13 oktober 2017

Met verborgen opnameapparatuur filmen secret scanners van Allerto hoe het met de veiligheid van winkels gesteld is. Na goedkeuring van de winkelier bezoeken de scanners de winkel met een spybril. Tijdens hun bezoek proberen de scanners ongemerkt spullen te stelen. 

In de Week van de Veiligheid kregen de winkeliers van winkelgebied Rooswijck in Amsterdam Zuid en de winkeliers van winkelcentrum Overkapel in Utrecht een inviduele terugkoppeling van hun secret scans. 

De winkeliers werden in de Week van de Veiligheid-schoolbus ontvangen door de scanner, de wijkagent en een medewerker van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Aan de hand van de beelden kregen ze tips om winkeldiefstal in het vervolg te voorkomen. Uiteraard werden de door de scanner ontvreemde spullen weer aan de ondernemer teruggegeven. 

Over een maand benadert het CCV de ondernemers opnieuw om te horen wat zij met de tips hebben gedaan.