Workshops boeken

Tijdens de Week van de Veiligheid biedt het CCV gemeenten verschillende workshops aan. Bekijk het overzicht en meld jouw gemeente aan voor de workshop die voor jouw ondernemers en/of inwoners geschikt is.

Veilig Wonen Scans

In de Week van de Veiligheid kun je jouw bewoners een gratis veiligheidsscan van hun woning aanbieden! 

Een gecertificeerd en onafhankelijk adviseur van het CCV komt bij bewoners thuis om hun woning, van buiten én binnen, te controleren op veiligheid. De adviseur kijkt het hang- en sluitwerk na, beoordeelt de sterke en zwakke punten van de woning, licht bewoners uitgebreid voor en geeft tips over wat bewoners zelf kunnen doen om een woninginbraak te voorkomen. Na afloop van de scan ontvangen bewoners het advies op maat in een rapport, zodat bewoners dit nog eens op hun gemak kunnen doornemen. 

Voorwaarden:

 • Maximaal 50 veiligheidsscans per gemeente, op basis van beschikbaarheid;
 • Gemeente regelt zelf deelnemers aan de veiligheidsscans;
 • De scans worden ingepland door het CCV.

Neem voor meer informatie en reserveringen contact op met het secretariaat Lokale Projecten van het CCV: 030 751 67 99 of vws(at)hetccv.nl.

Woningovervallen en woninginbraken

Ervaren voorlichters op het gebied van woningbeveiliging vertellen in een interactieve voorlichtingsbijeenkomst van 1½ uur meer over het voorkomen van woninginbraken en woningovervallen. Ook geven zij tips hoe bewoners de kans kunnen verkleinen om slachtoffer te worden van een babbeltruc. Ondersteund met filmbeelden komen de verschillende vormen van inbraken, woningovervallen en babbeltrucs aan bod. Deelnemers krijgen toelichting op organisatorische maatregelen die zij kunnen nemen. Ook komen technische maatregelen aan bod en krijgen ze praktische tips die geen geld kosten, maar wel direct bijdragen aan (sociale) veiligheid. 

Het CCV verzorgt de voorlichter en de presentatie het gehele jaar kosteloos. De bijeenkomst kan op basis van beschikbaarheid ingepland worden in de Week van de Veiligheid.

Optioneel:

 • Deze bijeenkomst kan ook specifiek worden ingesteld op senioren. De bijeenkomst is dan meer gericht op babbeltrucs.
 • De voorlichtingsbijeenkomst woningovervallen en woninginbraken kan gecombineerd worden met de wijkschouw voor professionals. De wijkschouw vindt bij voorkeur voorafgaand aan de bijeenkomst plaats. 

Voorwaarden:

 • Voor de voorlichtingsbijeenkomst regelt gemeente zelf locatie, audiovisuele middelen en catering;
 • Gemeente zorgt zelf voor de uitnodiging en voor deelnemers (minimaal 40);
 • Het CCV levert een format voor een evaluatieformulier aan gemeente. Na de bijeenkomst vullen deelnemers een evaluatieformulier in en leveren dit in bij de gemeente. Gemeente verstuurt binnen 6 weken na de bijeenkomst de resultaten aan het CCV.

Meld jouw gemeente aan voor deze workshop

Cybercrime 'Digitaal Veilig'

Organiseer een gratis training Cybercrime 'Digitaal Veilig' voor de MKB-ondernemers en hun medewerkers in jouw gemeente! Een expert op het gebied van cybersecurity neemt de deelnemers mee in de wereld van cybercrime en cybersecurity. De expert geeft inzicht in wat er op dit moment bij MKB-bedrijven speelt. Ook horen de deelnemers van collega-ondernemers wat hen is overkomen en wat daarvan de gevolgen zijn geweest. 

De deelnemers leren vervolgens hoe zij het risico om slachtoffer te worden van cybercrime zoveel mogelijk kunnen verkleinen. De expert geeft praktische preventietips die direct toegepast kunnen worden. Daarbij gaat het niet per se over ingewikkelde technische oplossingen, maar vooral over eenvoudig te nemen maatregelen en het eigen gedrag om de digitale veiligheid te verbeteren. Daarnaast komt ook de AVG aan bod. 

Het CCV verzorgt de expert en de presentatie het gehele jaar kosteloos. De training kan op basis van beschikbaarheid ingepland worden in de Week van de Veiligheid. 

Voorwaarden:

 • Gemeente regelt zelf locatie, audiovisuele middelen en catering;
 • Gemeente zorgt zelf voor de uitnodiging en voor deelnemers (minimaal 50).

Duur: 2 uur 

Neem voor meer informatie en reserveringen contact op met het secretariaat Lokale Projecten van het CCV: 030 - 751 67 99 of bekijk de website.

Cybercrime-ontbijt

Wat als ondernemers opeens niet meer bij de bestanden op hun computer of bedrijfsnetwerk kunnen? Of hun klantgegevens worden misbruikt? Veel bedrijfsinformatie staat in een computer of online: zoals de boekhouding, voorraadbeheer en correspondentie. En vaak kunnen werknemers onderweg en vanuit huis ook bij deze informatie. Prettig en efficiënt, maar door deze toepassingen lopen ondernemers ook risico’s. Het aantal cybercrime-incidenten in het MKB stijgt en de schade is vaak ingrijpend. Hebben ondernemers in jouw gemeente hun cybersecurity op orde?

Organiseer voor jouw ondernemers een cybercrime-ontbijt! Hiermee vergroten zij hun kennis en vaardigheden over cybersecurity. Samen met andere ondernemers, gemeente en politie, ontdekken zij welke praktische stappen zij kunnen zetten om cybercrime te voorkomen, ook zonder grote investeringen.

Het cybercrime-ontbijt wordt verzorgd door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving of door ABN AMRO.

Voorwaarde:

 • Voor de workshop regelt gemeente zelf locatie, ontbijt, flip-overs, stiften, beamer en deelnemers.

Meld jouw gemeente aan voor deze workshop

Ondernemers Alert-bijeenkomst

Een restaurant zonder klanten. De kapper of het autobedrijf dat overdag nooit open is. De boerenschuur of het kassencomplex dat wordt verhuurd en waarvan de ramen zijn afgeplakt. Zomaar een aantal voorbeelden van georganiseerde criminaliteit die ook in de omgeving van jouw ondernemers kunnen voorkomen. 

Steeds meer proberen criminelen naar de bovenwereld te komen en gebruik te maken van de schijnbare anonimiteit die bedrijventerreinen, het buitengebied en ondernemers hen biedt. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te komen. Vaak helpen ondernemers hen onbewust. 

De Ondernemers Alert-bijeenkomst gaat in op ondermijnende criminaliteit. Het onzichtbare wordt tijdens deze informatieavond zichtbaar gemaakt om samen georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Naast een plenair gedeelte gaan de ondernemers aan tafel in gesprek met medewerkers van politie, Openbaar Ministerie, RIEC, PVO en gemeente. 

De bijeenkomst kan op basis van beschikbaarheid georganiseerd worden in de Week van de Veiligheid. Neem contact op met de PVO-manager van jouw regio om de bijeenkomst in te plannen. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende PVO-regio’s.

De volgende workshops zijn tegen betaling in te zetten:

Versterking informatiepositie gemeenten

Het CCV ontwikkelde een workshop waarbij verschillende aspecten van samenwerking en gedrag worden ingezet om de informatiepositie in jouw gemeente te versterken. Hierbij komen landelijke ontwikkelingen aan bod en wordt de showcase informatievoorziening van gemeentelijke voorlopers gedeeld.

Tijdens de workshop maak je gezamenlijk een uitgebreid bouwplan. Het ontwerp leidt tot een bouwtekening waarin je aangeeft wie je nodig hebt en hoe je aan kunt sturen op een betere samenwerking. Op een inspirerende manier maak je kennis met de basisbeginselen van gedragsbeïnvloeding. Interactie met deelnemers staat centraal. De focus van deze workshop van 4 uur ligt op de interne gemeentelijke organisatie. 

Voorwaarden:

 • Voorafgaand aan de workshop wordt een intake gehouden, zodat je een op maat gemaakte programma krijgt;
 • Tijdens de intake verzamelt een adviseur van het CCV input voor een (gemeentelijke) casus. Vragen als waar lopen gemeenten tegen aan en wat speelt hier, staan centraal;
 • Voor de workshop regelt gemeente zelf locatie, beamer, flip-over, stiften, post-its en deelnemers.

Meld jouw gemeente aan voor deze workshop

Jeugdoverlast en veiligheidsbeleving

Jeugdoverlast doet iets met mensen. Maar welk effect heeft het precies? En waarom ervaart de ene bewoner of ondernemer een jeugdgroep als overlastgevend en voelt zich onveilig, terwijl de buurman of collega er probleem mee heeft? Wil je hier meer inzicht in, of wil je aspecten rondom veiligheidsbeleving meenemen in jouw aanpak Jeugd? Of heb je meer behoefte aan een analyse op ingezette interventies? Sten Meijer en Nicole Langeveld helpen je graag op weg. Zij stellen een workshop van maximaal 2½ uur samen die volledig is afgestemd op jouw vragen en situatie.

Voorwaarden:

 • Gemeente levert documentatie aan, zoals bijvoorbeeld een plan van aanpak of overzicht interventies;
 • Gemeente denkt mee over de invulling, want de workshop is maatwerk;
 • Voor de workshop regelt gemeente zelf locatie, beamer, geluidsboxen, flip-over, stiften, plakband en deelnemers.

Meld jouw gemeente aan voor deze workshop

Schoon, heel en veilig

Ondernemers, bewoners en professionals kijken ieder vanuit hun eigen perspectief naar de buitenwereld. Hoe ervaren zij de veiligheid? Wie vindt dat er sprake is van overlast en wie niet? Welk cijfer geven zij de buitenruimte? In deze workshop komen al deze vragen aan bod en werken deelnemers aan een gezamenlijke probleembeschrijving. Aan het einde van de workshop van 2½ uur is er al een aantal quick wins geformuleerd.

Voorwaarden:

 • Gemeente denkt aan de hand van documentatie, zoals een veiligheidsmonitor of veiligheidsanalyse, mee over de precieze inhoud van de workshop;
 • Voor de workshop regelt gemeente zelf locatie, audiovisuele middelen en deelnemers. 

Meld jouw gemeente aan voor deze workshop

Fietsdiefstal voorkomen

Het preventieteam anti-fietsdiefstal van het Centrum Fietsdiefstal ondersteunt de gemeente of politie bij een actie tegen fietsdiefstal. Indien gewenst kan het team ook zonder een gemeentelijke of politieactie een campagne uitvoeren. Het team gebruikt hiervoor folders, sloten en fietsframes. Ook kan het team fietsen graveren. 

Voorwaarde:

 • Gemeente regelt zelf vergunningen, elektra en logistiek.

Kosten: € 795,-

Duur: maximaal 5 uur

Meer informatie over de werkwijze en het inhuren van het team vind je op de website van het Centrum Fietsdiefstal.

Groepstraining veiligheid

Organiseer voor de ondernemers in jouw gemeente een groepstraining veiligheid. In deze training leren deelnemers hoe zij moeten reageren bij agressie, geweld, diefstal of een overval in hun winkel of zaak. Gedrag roept een reactie op en kan dus escalerend of juist de-escalerend werken. In deze training spelen ondernemers en hun medewerkers samen met een acteur praktijksituaties na. 

Voorwaarden:

 • Gemeente regelt zelf minimaal 12 tot 20 deelnemers;
 • Gemeente regelt zelf locatie, projectiescherm en catering.

Kosten: € 1.000,- (exclusief btw)

Duur: 3 uur

Neem voor meer informatie en reserveringen contact op met het secretariaat Lokale Projecten van het CCV: 030 - 751 67 99 of kijk op de website.  

Secret Scans

De zwakste schakel in veiligheid is vaak de mens. Voorafgaand aan deze bijeenkomst worden met een verborgen camera opnamen gemaakt in de winkel of zaak. Tijdens de bijeenkomst worden ondernemers hiermee geconfronteerd. De filmbeelden en de ‘gestolen’ goederen staan hierbij centraal.

Voorwaarden:

 • Gemeente verzoekt ondernemers of ze bezocht willen worden door een secret scanner;
 • Gemeente regelt zelf uitnodiging voor de bijeenkomst en locatie.

Kosten: prijzen op aanvraag bij de aanbieders

Duur: 3 uur

De volgende bedrijven bieden Secret scans aan:

Neem bij interesse contact op met een van deze aanbieders.