Flyers/brochures

Wil je inwoners informeren over het onderwerp veiligheid? Hieronder vind je de flyers en brochures die het CCV hiervoor beschikbaar heeft.

Flyer 'Wit voetje'

Als het voor inbrekers gemakkelijk is om een huis binnen te komen door bijvoorbeeld een open raam of deur, kan een papieren voet neergelegd worden met daarop de tekst: 'Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn'. Op de andere kant van de voetstap wordt verwezen naar de PKVW-bedrijven en de landelijke campagneslogan 'Maak het inbrekers niet te makkelijk'.

De voetstap is niet bedoeld om de bewoners te laten schrikken, maar om aandacht te vragen voor de gelegenheid die aan dieven geboden wordt om eenvoudig hun slag te slaan.

Flyer en burenkaart 'Op wintersport? Deur op slot!'

'Op wintersport? Deur op slot!' is de boodschap aan bewoners die in de winter op vakantie gaan. 

De A5-flyer gaat vooral in op het beveiligen van de woning met cilindertrekbeveiliging en kun je uitreiken aan bewoners.

De burenkaart kun je meesturen met een voorlichtingsbrief of het regionale huis-aan-huisblad of uitdelen in hotspotwijken. Bewoners kunnen hun vakantiegegevens op deze burenkaart noteren en aan hun buren geven, zodat de buren weten waar ze hen in geval van nood kunnen bereiken. Het dient ook als geheugensteuntje voor wat ze met elkaar hebben afgesproken over hoe zij de woning een bewoonde indruk kunnen geven tijdens de wintersport.

Poster en flyer 'Avondje weg? Licht aan en deur op slot!'

De poster 'Avondje weg? Licht aan en deur op slot!' wordt niet als drukwerk aangeboden, maar als digitaal bestand. Zo kun je de poster zelf laten printen in het gewenste formaat. 

Deze A5-flyer is geschikt om uit te reiken aan bewoners.

Poster en flyer 'Niet thuis, licht aan!'

Een donker huis is aantrekkelijk voor inbrekers. Als de woning een bewoonde indruk maakt, schrikt dat inbrekers af. Dus: Niet thuis? Licht aan!

Je kunt de poster 'Niet thuis? Licht aan!' downloaden in A0-, A1-, A2-, A3-, A4- en A5-formaat. De poster wordt dus niet als drukwerk aangeboden, maar als digitaal bestand. Je kunt de poster zo zelf laten printen in het gewenste formaat.

De flyer is in de vorm van een lampje. De flyer kan bij onverlichte woningen in de brievenbus worden gedaan.

Brochure 'Het ABC van veilig wonen'

De brochure geeft in 20 pagina’s uitgebreide informatie over de werkwijze, de maatregelen en de materialen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De brochure is zeer geschikt om te gebruiken bij een informatiebijeenkomst met consumenten over inbraakpreventie.

Flyer 'Woon veiliger met het Politiekeurmerk Veilig Wonen'

Deze flyer geeft bewoners tips en suggesties wat ze zelf kunnen doen om de kans op een geslaagde inbraak, babbeltruc of woningoverval kunnen verkleinen. Helaas zijn er geen middelen om deze vormen van criminaliteit helemaal uit te bannen, daarom geeft de brochure ook informatie over wat te doen als het je toch overkomt. 

Flyer 'Voorkom een inbraak in uw woning'

Deze A4-flyer is geschikt om uit te reiken aan bewoners. Op de voorkant van de flyer worden de voordelen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen uitgelegd en wordt verwezen naar erkende PKVW-beveiligingsbedrijven. Op de achterzijde staan preventietips die bewoners eenvoudig kunnen toepassen om het inbrekers niet te makkelijk te maken.

Deurhanger 'Maak het inbrekers niet te makkelijk'

De deurhanger met de slogan 'Maak het inbrekers niet te makkelijk' is een geheugensteuntje voor bewoners. De bewoner hangt de deurhanger aan de binnenkant van de deur. Voordat hij de deur opent, wordt hij herinnerd aan de drie tips:

  1. Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
  2. Kijk goed...voor je opendoet!
  3. Niet thuis? Licht aan!

Poster 'Voorkom inbraak met de juiste sloten'

Je kunt de poster 'Voorkom inbraak met de juiste sloten' downloaden in A0, A1, A2, A3, A4 en A5 formaat. De poster wordt niet als drukwerk aangeboden, maar als digitaal bestand. Zo kun je de poster zelf in het gewenste formaat laten printen.

Tip: Hang de posters langs de kant van de weg op, in abri’s, bushokjes, supermarkten, buurthuizen, liften in flats en in openbare gebouwen zoals gemeentehuis.

Infosheet en flyer 'Cilindertrekbeveiliging'

Cilindertrekken is een veel toegepaste inbraakmethode. Bij cilindertrekken wordt de cilinder of de kern van de cilinder uit de deur getrokken door er een schroef in te draaien en daar mechanische druk op te zetten. Hierdoor breekt de cilinder af. De infosheet en/of flyer (A5-formaat) informeert bewoners in het kort hoe zij inbraak door cilindertrekken tegen kunnen gaan. 

Flyer 'Verklein het risico op een woningoverval'

De kans om slachtoffer te worden van een woningoverval is klein, maar behoort wel tot de realiteit. Deze flyer beschrijft wat bewoners kunnen doen om de kans op een woningoverval te verkleinen.

Infosheet, poster en flyer 'Toegang tot zorgwoningen'

Ouderen of mensen met een beperking kunnen soms moeilijk zelf de deur open doen voor zorghulpverleners. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen biedt hiervoor een aantal veilige oplossingen. Deze oplossingen en belangrijke tips voor bewoners staan overzichtelijk bij elkaar op de A3-poster en de A5-flyer die te downloaden is.

Brochure 'Senioren en veiligheid'

De brochure geeft in 4 pagina’s praktische informatie over het voorkomen van een inbraak dankzij PKVW-maatregelen en hoe om te gaan met onbekenden aan de deur. Ook biedt de brochure tips voor veiligheid op straat en zijn handige telefoonnummers opgenomen.

Deze brochure op A4-formaat is speciaal gemaakt voor senioren en is gedrukt in een groter lettertype.

Kleurenwijzer voor buurtpreventieteams

Niet iedere buurt in Nederland is hetzelfde en daarmee is ook ieder buurtpreventieteam uniek. De kleurenwijzer voor buurtpreventieteams biedt een overzichtelijk stappenplan dat zich leent voor gebruik op maat.

Kies de kleur die aansluit bij jouw vragen en/of jouw proces van oprichting. Gebruik het palet aan do's en don'ts als richtlijn en handreiking voor jouw eigen praktijk.

Brochure 'Aan de slag met de 'Aanpak Overvallen''

Voor de strijd tegen overvallen is een goede samenwerking tussen gemeente, politie, woningcorporaties, ondernemers en het Openbaar Ministerie van belang. Voor de gemeente is hierin een trekkersrol weggelegd.

Om deze rol succesvol op te kunnen pakken ontwikkelde het CCV de 'Aanpak Overvallen'. Deze brochure gaat in op de aanpak, die praktisch van opzet is. De aanpak bestaat uit:

  • een stappenplan,
  • een rolbeschrijving voor de betrokken partijen
  • en een database met maatregelen.

Factsheet Studenten: Be Aware!

Gemeenten en studentenverenigingen kunnen aan de hand van deze factsheet studenten voorlichten hoe zaken als inbraak , fraude en heling te voorkomen. 

De flyers en brochures voor ondernemers en hun personeel vind je hier.