Veiligheidsmarkt

Een veiligheidsmarkt biedt een uitstekende gelegenheid om bezoekers een indruk te geven van de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om hun veiligheid te vergroten. De doelgroep is breed: niet alleen ondernemers, maar ook inwoners uit de gemeente krijgen op een laagdrempelige manier informatie over hun veiligheidsvragen.

De tijdsinvestering voor het organiseren van een veiligheidsmarkt is met drie (12 uur) tot vijf (20 uur) dagdelen gemiddeld.

Hieronder staan tips over de uitnodigingsstrategie, locatie en planning.

Uitnodiging

Begin met een inventarisatie van partijen die willen deelnemen als standhouder. Denk naast politie en brandweer ook aan bijvoorbeeld aanbieders van beveiligingsproducten.

Vraag een communicatieadviseur om je te ondersteunen. Hij of zij is tenslotte bekend met het organiseren en promoten van bijeenkomsten.

Kondig de bijeenkomst ook aan in de lokale en regionale media (krant, tv en radio). Gebruik ook de eigen communicatiekanalen om de bijeenkomst onder de aandacht te brengen, zoals de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen, gemeentelijke website, Twitter en Facebook. Je communicatieadviseur kan je hierin prima adviseren en ondersteunen.

Vraag partners in veiligheid, zoals de politie en het Openbaar Ministerie, hetzelfde te doen. Daarnaast zijn ook ondernemersverenigingen een waardevolle partner met goede communicatielijnen met hun achterban. Vraag hen de bijeenkomst aan te kondigen in hun nieuwsbrief of via een mail naar hun leden.

Locatie

Een geschikte locatie hangt mede af van de gekozen opzet. Als je kiest voor kleinschaligheid is het gemeentekantoor of een (representatief) buurthuis een goede locatie. Kies bij een grootschaliger aanpak voor een locatie in de openlucht. Het marktplein of een plein bij een winkelcentrum bijvoorbeeld. Op die manier ben je dicht bij het beoogde publiek.

Planning

De veiligheidsmarkt is bij uitstek geschikt om te organiseren in de Week van de Veiligheid. Zo zijn ondernemers en inwoners aan het begin van de donkere maanden goed geïnformeerd over risico’s die ze lopen en maatregelen die ze zelf kunnen nemen.

  • Veiligheidsmarkt gemeente Drimmelen 2013 op YouTube