PPS-netwerkbijeenkomst / crimineel ontbijtje

Stimuleer op een laagdrempelige manier en met een kleine tijdsinvestering van twee dagdelen (8 uur) de publiek-private samenwerking (PPS) in jouw gemeente. Organiseer een ontbijt, borrel of diner met ondernemers rondom het thema veiligheid, bijvoorbeeld een 'crimineel ontbijtje'.

Een succesvolle bijeenkomst staat of valt met een goede voorbereiding. Met een uitnodigingsstrategie, locatie, voorlichter, aanpassing aan de lokale situatie, planning en een voorbeeldprogramma die hieronder staan, krijg je de nodige handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Uitnodiging

De ervaring leert dat de meeste ondernemers een persoonlijke uitnodiging (brief) van de burgemeester zeer waarderen. Ze voelen zich direct aangesproken en betrokken. Belangrijk daarbij is wel dat de brief persoonlijk, en dus op naam, wordt verstuurd.

Kondig de bijeenkomst ook aan in de lokale en regionale media (krant, tv en radio). Gebruik ook de eigen communicatiekanalen om de bijeenkomst onder de aandacht te brengen, zoals de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen, gemeentelijke website, Twitter en Facebook.

Vraag partners in veiligheid, zoals de politie en het Openbaar Ministerie, hetzelfde te doen. Daarnaast zijn ook ondernemersverenigingen een waardevolle partner met goede communicatielijnen met hun achterban. Vraag hen de bijeenkomst aan te kondigen in hun nieuwsbrief of via een mail naar hun leden.

Is het niet haalbaar om alle ondernemers in de gemeente uit te nodigen, maak dan een selectie binnen de doelgroep. Nodig bijvoorbeeld alle detaillisten uit. Wil je wel alle ondernemers uitnodigen voor de bijeenkomst? Dan moet je veelal een maximaal aantal deelnemers vaststellen.

Locatie

Kies een bekende locatie in de gemeente die ondernemers kennen, bijvoorbeeld het gemeente/stadhuis. Het voordeel is dat audiovisuele middelen en catering meestal al in huis zijn. Verder nodig: een laptop, beamer en scherm, geluid (versterking en geluidsboxen) en goede belichting.

Voorzitter

Het succes van de bijeenkomst hangt voor een groot deel af van de vaardigheden en kwaliteiten van de voorzitter. Hij of zij neemt het grootste deel van de presentatie voor zijn of haar rekening en zorgt voor een goed verloop van de bijeenkomst.

Voor deze bijeenkomst kan bijvoorbeeld de beleidsadviseur Openbare Orde & Veiligheid, de bedrijfscontactfunctionaris of communicatieadviseur van de gemeente de rol van voorzitter op zich nemen. Zorg voor een goede voorbereiding en training.

Lokale situatie

Laat de politie de lokale cijfers van inbraak, diefstal, overvallen op bedrijven, aangiftebereidheid etc. toelichten. Ook het RPC kan hierover de nodige informatie verstrekken en presenteren. Pas de onderwerpen of stellingen in de presentatie aan op het cijfermateriaal.

Planning

Een netwerkbijeenkomst is bij uitstek geschikt om te organiseren in de Week van de veiligheid. Ondernemers zijn dan aan het begin van de donkere maanden goed geïnformeerd over risico’s en maatregelen die ze zelf kunnen nemen. Voorkomen is ten slotte beter dan genezen. 

Houd rekening met de agenda van ondernemers bij het organiseren van een bijeenkomst. Zij willen hun winkel meestal zelf openen en sluiten. De maandagochtend is een goed moment voor een ontbijt, en een borrel kan het beste na sluitingstijd.

Voorbeeldprogramma

Schakel je communicatieadviseur in om het programma te verfijnen en aan te passen aan de lokale situatie. 

Voorbeeldprogramma
Welkom door de burgemeester en/of wethouder
Presentatie voorlichter
Presentatie politie
Wat kan de ondernemer zelf doen aan preventie?
Vragenrondje
Gelegenheid om kennis te maken met de vertegenwoordigers van de gemeente/politie/collega-ondernemers
Afsluiting