Zelf organiseren

Wil je zelf activiteiten organiseren in de Week van de Veiligheid? Laat je inspireren aan de hand van de onderstaande voorbeeldactiviteiten of de activiteiten van andere gemeenten:

PPS-netwerkbijeenkomst / crimineel ontbijtje

Stimuleer op een laagdrempelige manier en met een kleine tijdsinvestering van twee dagdelen (8 uur) de publiek-private samenwerking (PPS) in jouw gemeente. Organiseer een ontbijt, borrel of diner met ondernemers rondom het thema veiligheid, bijvoorbeeld een 'crimineel ontbijtje'.

Themabijeenkomst

Tijdens een themabijeenkomst kun je specifieke onderwerpen belichten en verder verdiepen. Bijvoorbeeld cybercrime of de aanpak van overvallen. De opzet van de bijeenkomst is interactief. Hoe meer interactie en discussie, hoe beter de boodschap blijft hangen.

De tijdsinvestering bedraagt tussen de drie (12 uur) tot vijf dagdelen (20 uur). 

Veiligheidsmarkt

Een veiligheidsmarkt biedt een uitstekende gelegenheid om bezoekers een indruk te geven van de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om hun veiligheid te vergroten. De doelgroep is breed: niet alleen ondernemers, maar ook inwoners uit de gemeente krijgen op een laagdrempelige manier informatie over hun veiligheidsvragen.

De tijdsinvestering voor het organiseren van een veiligheidsmarkt is met drie (12 uur) tot vijf (20 uur) dagdelen gemiddeld.

Boef in de wijk

'Boef in de wijk' is een innovatief en interactief spel, georganiseerd door politie en gemeente. Het spel laat inwoners op een leuke manier kennismaken met verdachte situaties. Mensen kijken met andere ogen naar de eigen woon- en werkomgeving. Daarnaast worden inwoners gestimuleerd om verdachte situaties te melden bij de politie.

Tijdens de spelavond is er een 'boef' actief aanwezig in de wijk. In 4 rondes krijgen deelnemers via social media aanwijzingen over de verblijfplaats van de boef. Aan de hand van deze aanwijzingen kunnen zij actief op zoek gaan. Degene die de boef als eerste heeft gevonden, wint het spel.

Schouw gebied

Tijdens de KVO-schouw maak je een rondgang door het winkelcentrum of het bedrijventerrein met alle betrokken partijen. Tijdens de schouw worden knelpunten opgeschreven en afspraken gemaakt wie actie onderneemt op de gevonden knelpunten. 

Veiligheidskrant

Met een veiligheidskrant kun je de activiteiten die tijdens de Week van de Veiligheid in jouw gemeente plaatsvinden onder de aandacht brengen. Ook wanneer je geen activiteiten organiseert, is het een goede manier om veiligheidsonderwerpen en de Week van de Veiligheid voor het voetlicht te brengen. Laat de veiligheidskrant huis-aan-huis verspreiden of reserveer een of meerdere pagina's in de plaatselijke krant. Verschillende gemeenten gingen je voor: